[แสดงข้อมูลตามวัน]||[รายงานสรุป]=[เข้าใช้งานระบบ]
Untitled Document

วันที่ไป วันที่ให้แสดง = 
ข้อมูลไปราชการในครั้งนี้
ลำดับ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ไป/ไปเรื่อง วันที่ไป-วันที่กลับ
* หมายเหตุ : ถ้าต้องการลบข้อมูลให้แจ้งผู้ดูแลระบบ