หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศ
บทเรียนออนไลน์
หลักสูตรฝึกอบรม
เมนูหลัก
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

หน่วยจัดการศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอน

โปรเจ็คเบส
จำนวนผู้เข้าชม

เว็บที่เกี่ยวข้องงานวิจัย
++ วิจัยแห่งชาติ ++
++ Thai Lis++
++ สกว ++
++ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช++
 
 

 

-ข่าวประชาสัมพันธ์-
 
++++ สายตรงผู้อำนวยการ ++++
 
รับชมวีดีโอกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล   
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
 
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)
 

 
 
Untitled Document
 

 
ผู้อำนวยการ
ดร.สุรเสน ทั่งทอง
สายตรงผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
ดร.รัตนา เจริญศรี

แนะนำวิทยาลัย
Untitled Document

เว็บที่เกี่ยวข้อง
+++ ระบบงานทะเบียน ++
+++ ระบบงานทะเบียน ++
++ คู่มือประชาชน ++
++ กฏหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ++
++ Che-QA Online ++
++ Che-QA Online ++
 
 
 
สารสนเทศ
ดาว์นโหลดเอกสาร
บุคลากร
บทเรียนออนไลน์